training en workshops

Care Associates Nederland biedt trainingen en workshops aan op het gebied van kwaliteitsmanagement, samenwerking en communicatie. Onze trainers/ coaches helpen u graag bij het aanleren van nieuwe competenties, vaardigheden en gedrag.

Wij bieden de volgende trainingen aan: 

•    Training Feedback
•    Training Communicatie en gesprekstechnieken
•    Training Conflicthantering
•    Training Klantgericht werken
•    Training Teamwork

Training intern auditor
Interne audits worden gebruikt om de doeltreffendheid van het (kwaliteits-)managementsysteem te beoordelen en kansen voor verbetering vast te stellen. Deelnemers leren in deze eendaagse training hoe een interne audit wordt voorbereid, uitgevoerd, gerapporteerd en wordt opgevolgd. Deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat van deelname. De training wordt aangeboden op basis van open inschrijving. De mogelijkheid bestaat om een ‘in company’ training te verzorgen. Indien gewenst op uw eigen locatie. Dit hebben we de achterliggende jaren voor uiteenlopende organisaties mogen doen. Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat zij het maatwerk bijzonder waarderen. 

Download onze flyer training intern auditor >>

Training PROMs
Het inzetten van PROMs bevordert het inzicht in zorguitkomsten waarmee zorgaanbieders hun processen kunnen evalueren en waar nodig bijsturen. Deelnemers leren in deze eendaagse training alles over de achtergrond, toepassing en interpretatie van PROMs.