Teamcoaching

In uiteenlopende situaties kan teamcoaching zinvol zijn. Bijvoorbeeld bij het opstarten van een nieuwe vestiging, na een reorganisatie of bij een machtsstrijd en (dreigend) conflict. Ook als de teamprestaties structureel achterblijven en er ogenschijnlijk niets aan de hand lijkt is het zinvol een teamcoach in te schakelen. 

Tijdens onze teamcoaching werken wij doelgericht aan de ontwikkeling van uw team. Er wordt gefocust op verschillende aandachtsgebieden, zoals samenwerking, communicatie, kenmerken van het team en tegen welke zaken het team aanloopt.

Wij richten ons niet alleen op competenties als ‘het geven en ontvangen van feedback’, ‘empathisch luisteren’ en ‘het omgaan met conflicten’. Ook wordt er gewerkt aan het herstellen van vertrouwen en het delen van visies, beelden en ervaringen. Onze teamcoach zorgt dat dit proces op een goede manier verloopt, met respect en ruimte voor iedere inbreng.

Download onze flyer teamcoaching >>