Organisatieontwikkeling

De zorg is volop in beweging. Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op en vergen het nodige van het aanpassingsvermogen van de zorgprofessional. Zaken als marktwerking, integrale bekostiging, E-Health, de eisen die patiënten maar ook de zorgverzekeraars en Inspectie aan zorgverleners stellen, hebben grote impact op uw praktijk. 

Wij kunnen u ondersteunen op de volgende gebieden:

  • Doorlichten praktijkvoering
  • Uitwerken strategische- en (medische) beleidsplannen
  • Structureren van de interne organisatie

Download onze flyer organisatie doorlichting >>