Kwaliteitsmanagement & certificatie

Onze adviseurs hebben veel ervaring met het opzetten en invoeren van (certificeerbare) kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen (ISO 9001, ZKN, HKZ, kwaliteitsnormen beroepsgroep, eisen zorgverzekeraars). Bij het opzetten gaan we uit van de eisen die aan uw praktijk worden gesteld. Zowel vanuit de wet- en regelgeving als vanuit de zorgverzekeraars waarmee u contracten afsluit en de eigen beroepsvereniging. Ons uitgangspunt daarbij is uw bedrijfsvoering en werkprocessen. 

Wij kunnen u hierin op verschillende manieren bijstaan: 

  • Begeleiding richting certificatie
  • Het omzetten van het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem naar de nieuwe norm
  • Het ondersteunen, coachen en/of opleiden van kwaliteitsfunctionarissen en interne auditoren
  • Het uitvoeren van interne audits
  • Externe invulling van de rol van kwaliteits-coördinator
  • Het invoeren van PROMs
  • Het uitvoeren van medewerkers-, verwijzers- en/of patiënttevredenheidsonderzoeken
  • Het begeleiden van verbeterprojecten
  • Het uitwerken van kwaliteitsjaarverslagen

Download onze flyer kwaliteitsmanagement & certificering