Kwaliteitsmanagement

Het veiligheidsmanagementsysteem biedt meetbare resultaten en feedback ter verbetering om zo als organisatie continu te blijven groeien. Onze adviseurs hebben veel ervaring met het opzetten en invoeren van certificeerbare managementsystemen (ISO 9001, VCA e.d.). Bij het opzetten gaan we uit van de eisen die aan uw praktijk worden gesteld. Wij geven u inzicht in welke processen het beste verbeterd kunnen worden. Ons uitgangspunt daarbij is uw bedrijfsvoering en werkprocessen. 

Wij kunnen u op verschillende manieren bijstaan, waaronder: 
•    Begeleiding richting certificatie
•    Het omzetten van het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem naar de nieuwe norm
•    Het ondersteunen, coachen en/of opleiden van kwaliteitsfunctionarissen en interne auditoren
•    Het uitvoeren van interne audits
•    Externe invulling van de rol van kwaliteitscoördinator
•    Het uitvoeren van medewerkers en/of  klanttevredenheidsonderzoeken
•    Het begeleiden van verbeterprojecten 

Download onze flyer kwaliteitsmanagement & certificatie >>